© Göttinger Stadtkantorei

© Göttinger Stadtkantorei

© Göttinger Stadtkantorei

© Göttinger Stadtkantorei

Team

Göttinger Stadtkantorei
Johanniskirchhof 2 • 37073 Göttingen
Telefon: (0551) 42182 (Kantoreibüro)
E-Mail: info@stadtkantorei.de

Kantor Bernd Eberhardt, Telefon: (0551) 42182

Kantoreiassistenz: Christian Albert und Jonas Hauschildt

Kantoreisprecher: Anne-Bärbel Frassine und Henriette Irmer

Kantoreirat:
Sopran: Katharina Kötter, Sabine Poerschke
Alt: Sarah Schmidt, Irmtraut Walloschke
Tenor: Rainer Finn, Lutz Preßler
Bass: Tobias Broda, Campbell MacGillivray

Gesangsunterricht:
Mathias Schlachter

technische Unterstützung bei der Homepage:
Jens Wortmann, Kulturbüro Göttingen